1. Blue solaro at Doriani, Milan. 

     
  1. rokostyle reblogged this from thisandthatstyle
  2. thisandthatstyle reblogged this from theasmontichronicles
  3. thisandthatstyle likes this
  4. dayvmattt likes this
  5. iamoverdressed likes this
  6. wecannotlocateus likes this
  7. dg6group likes this
  8. theasmontichronicles posted this